Thông báo

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

17-06-2022

Thừa hưởng thế mạnh về chương trình K-12 và tiếp nối những thành công của Tập đoàn giáo dục Aston Educational Group (AEG) Hoa Kỳ, chương trình học cùng với phương pháp giảng dạy tại ACA tạo cho học sinh sự tự tin với ưu thế vượt trội về năng lực tiếng Anh.

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023, Từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023, Từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông

30-05-2022

Thừa hưởng thế mạnh về chương trình K-12 và tiếp nối những thành công của Tập đoàn giáo dục Aston Educational Group (AEG) Hoa Kỳ. Mang đến ưu thế vượt trội về năng lực tiếng Anh, đạt IELTS từ 6.5+ khi hoàn...