Chương trình tiểu học

Chương trình đào tạo được sử dụng theo nền tảng chương trình giáo dục của Tập đoàn giáo dục AEG đảm bảo mỗi học sinh được dễ dàng tiếp thu kiến thức theo phương pháp giảng dạy chủ động, tích cực, tích hợp giáo dục STEAM trong các môn học một cách hiệu quả nhất. 

Chương trình kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia của Bộ GD&ĐT với Chương trình Giáo dục Quốc tế theo chuẩn Cambridge và Chương trình Giáo dục Quốc tế theo chuẩn ACA.

primary school

Chương trình Tiểu học song ngữ ACA được xây dựng phù hợp trình độ, khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh. Học sinh được phát triển kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra của Đại học Cambridge gồm Starters, Movers, Flyers và của Chương trình song ngữ quốc tế theo chuẩn ACA ở các môn Maths, ICT, Steam, Skills, P.E, Arts.

 

Phương pháp giảng dạy

  • Inquiry-based learning

Phương pháp giảng dạy tập trung vào khơi gợi tư duy tìm tòi và đặt vấn đề của học sinh, giúp phát triển tư duy chủ động sáng tạo.

  • Technology-based learning

Phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ giúp hiện đại hóa hoạt động dạy học, giúp học sinh tiếp cận với các ứng dụng công nghệ.

  • Collaborative learning

Phương pháp dạy học với các hoạt động theo nhóm giúp học sinh phát triển kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và lên kế hoạch.

  • STEAM

Phương pháp giáo dục theo mô hình STEAM giúp học sinh phát triển tư duy khám phá khoa học, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và liên kết kiến thức với thực tế.

muctieu

lotrinh