Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn giáo dục của ACA chính là tạo ra sự đổi mới thực sự đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam và kiến tạo nên một thế hệ công dân “mới” với tư duy “mới”, thái độ mới, năng lực “mới” hòa nhịp với sự phát triển toàn cầu.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của ACA chính là trở thành ”Người bạn đồng hành trên con đường chinh phục tri thức của từng học sinh” – “To be a part of the learning journey for every student”