Hoạt động ngoại khóa

Xây dựng tinh thần đoàn kết cho học sinh ACA School

Xây dựng tinh thần đoàn kết cho học sinh ACA School

03-04-2023

Bùng nổ năng lượng của tinh thần đoàn kết với Experiential activities at Mekong Silt Ecolodge chủ đề Team Building.

Hoạt động trải nghiệm “Học sinh ACA tập làm nông dân 4.0”

Hoạt động trải nghiệm “Học sinh ACA tập làm nông dân 4.0”

08-11-2022

Hoạt động trải nghiệm học làm nông dân của học sinh ACA School tại nông trại Bảo Gia Farm vô cùng thú vị, mang đến cho các em nhiều trải nghiệm mới mẻ!