Tính xuất sắc Excellence

ACA cam kết xây dựng và phát triển chương trình học tiên tiến, chất lượng phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Mục tiêu giáo dục của ACA chính là tạo nên những thế hệ trẻ ưu tú về năng lực, toàn diện về phẩm chất, sẵn sàng hội nhập là công dân toàn cầu.

Tinh thần đồng đội Team Spirit

Tại ACA, tinh thần tập thể, sự tôn trọng trong giao tiếp và chia sẻ cởi mở luôn được đề cao.

Học sinh tại ACA được giáo dục luôn biết cách lắng nghe, tôn trọng ý kiến của từng cá nhân trong tập thể, và biết hướng đến những mục tiêu chung.

Tính Chính trực Integrity

ACA coi trọng trách nhiệm và những cam kết về chất lượng của mình với phụ huynh và học sinh.

Mục tiêu của ACA chính là giáo dục nên thế hệ trẻ có lối sống trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân, với hành động và lời nói của chính mình, biết quan tâm và giúp đỡ cộng đồng.

Sự đổi mới Innovation

Đổi mới tư duy giáo dục, nâng cao giá trị tri thức là những lý tưởng mà ACA luôn hướng đến. ACA không chỉ mang đến những phương pháp giáo dục hiện đại mà còn kiến tạo nên những thế hệ trẻ có tư duy sáng tạo, luôn tìm tòi khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ.