Thông tin liên hệ

TRƯỜNG TH, THCS & THPT SONG NGỮ ASTON

Địa chỉ: Số 7 Lý Thái Tổ, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ

Điện thoại: +842923756888

Email: aca.cantho@gmail.com

Zalo OA: 3415290026755954375

Facebook: truongsongnguaston

Youtube: https://www.youtube.com/@hethonggiaoducquocteastonaca