Thông báo tổ chức Hội thảo lần thứ nhất chủ đề "Trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm cùng Ths. Tôn Thất Hòa" về du học và định cư Canada

21-09-2022

Trường song ngữ liên cấp Aston (ACA) Cần Thơ - Thông báo tổ chức Hội thảo lần thứ nhất chủ đề "Trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm cùng Ths. Tôn Thất Hòa" về du học và định cư Canada

facebook 1920x881

- Chia sẻ lộ trình du học và định cư Canada.

- Hướng dẫn phương pháp học IELTS hiệu quả.

Mọi thông tin liên hệ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:
Quay lại